Her Yönüyle Pazarlama

Her Yönüyle Pazarlama

50 TL

  • Yazar: Prof. Dr. Arslan Zafer GÜRLER, Yrd. Doç. Dr. H. Gökhan DOĞAN, Arş. Gör. Bekir AYYILDIZ
  • ISBN:9786056663130
  • Kategori: Pazarlama, Tarım Ekonomisi, İşletme,
  • Baskı Yılı: Ekim, 2016
  • Sayfa Sayısı: 288 Sayfa - Renkli

Ockham'ın Usturası olarak isimlendirilen “En basiti en iyisidir ”şeklindeki düşünce tarzı, bu eserin oluşturulmasında temel felsefeyi oluşturmuştur. Ockham usturası;  herhangi bir olguyu ortaya koyarken, mevcut seçeneklerden en basit olanını tercih edilmesi ilkesine dayanmaktadır.

 Kitap kapsamında yer alan konular bu anlayışla yola çıkılarak, olanak verdiğince basitleştirilmiştir. Konu içerikleri açıklanırken, mevcut literatürde çok yaygın olan arka arkaya sıralanan maddeler halindeki sunumlardan kaçınılmıştır. Bunun yerine pazarlamanın temel ilkeleri,  ekonomi biliminin iskeleti üzerine oturtularak daha anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır.

 Anlatım çağdaş dilde gerçekleştirilirken okuyucunun bilmesi gereken yabancı terminolojinin Türkçe anlamları verilmiştir. Hemen her bölümde şema ve grafikle açıklamalar yer almış,  dahası resimlerle okuyucunun konuya yakınlaşması amaçlanmıştır.

 Kitabın; pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlama yönetimi, pazarlama araştırması, ticari, tarımsal ve endüstriyel pazarlama konularına ilgi duyanların gereksinimlerini önemli ölçüde karşılayacağına inanıyoruz. 2016.